09/05/2013
9:08 09/05/2013

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 1-3-2013 của HĐND tỉnh về thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các trường hợp xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng, chủ phương tiện thuộc hộ nghèo theo quy định ...

Thời tiết
Tin mới
Các tin đã đưa ngày:
Tin đọc nhiều