15:54 07/06/2016
Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, 5 tháng đầu năm 2016, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 6.941 tỷ đồng, bằng 50,04% dự toán.
 
16:26 07/03/2012
Nhiều năm qua, Khánh Hòa là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế và thu ngân sách cao trong khu vực và cả nước. Nếu mức tăng GDP bình quân hằng năm của Khánh Hòa giai đoạn 1991 - 1995 là 6%; giai đoạn 1996 - 2000 là 8,2% thì đến giai đoạn 2001 - 2010 mức tăng trưởng là 10,8%. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 1.480 USD, thu ngân sách ước đạt 8.200 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước tính 9,8 triệu đồng/năm và là 1 trong ...