15:54 07/06/2016
Cỡ chữ

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, 5 tháng đầu năm 2016, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 6.941 tỷ đồng, bằng 50,04% dự toán.

Trong đó, thu nội địa được hơn 5.382 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán với các khoản thu từ: Doanh nghiệp Nhà nước Trung ương bằng 41,67% dự toán; doanh nghiệp Nhà nước địa phương bằng 37,94% dự toán; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng 56,6% dự toán; thu ngoài quốc doanh bằng 66,98% dự toán; thu tiền sử dụng đất gần bằng 42% dự toán… Ngoài ra, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 1.558 tỷ đồng, bằng 49,1% dự toán.

Cũng trong 5 tháng năm 2016, toàn tỉnh chi cân đối ngân sách địa phương hơn 4.638 tỷ đồng, bằng 50,04% dự toán. Trong đó, chi thường xuyên hơn 1.973 tỷ đồng, bằng 38% dự toán.

(Theo http://khanhhoa.gov.vn/)

Bài liên quan: